Hestebussen.dk ved Vognmand Jon Mørk
TF Hestebussen er en transportvirksomhed, der tilbyder kørsel, stort som småt, med:
  • Container - kørsel/udlejning og tømning
  • Kran/grab
  • Hestetransport med lastbil
  • Tømning og modtagelse af hestemøgscontainere
  • Salg af: sand - grus - sten - kalk - mørtel - muldjord - kompost - div. granit
  • Afgiftsfrie genbrugsmaterialer: Knust asfalt - knust beton/tegl
  • Modtagelse af: Asfalt og beton
  • Udsætning af containere til affald og lignende
  • Miljørigtig håndtering af affald
  • Landbrug: Gratis gødning og jordforbedringsmiddel